25 jan

Nieuwe Natuurwet, een uitdaging voor de afdeling Communicatie

Communicatie is een kunst bij slechte ideeën

Dat moet volgens de Europese regels“. Met dit argument verdedigde een ecoloog ooit op Tv-Gelderland de drie-ton-kostende verhuizing van vier dassen in Ede. Eerder in het gesprek had hij nog iets geprobeerd met ’typische soorten voor dit landschap’, maar al snel klampte hij zich vast aan de Europese wetgeving. Een onomstotelijke feit waar de presentator niet omheen kon. Maar of dit bij de gastheer en de kijkers echt het begrip voor deze prijzige verhuizing vergrootte, valt te betwijfelen.

Uitleggen waarom natuur beschermd moet worden

Het was typerend voor hoe de Europese richtlijnen en de daaruit voortvloeiende Flora- en Faunawet en Natura2000-aanwijzingen jarenlang werden ‘verkocht’, als dat al gebeurde. Te lang spraken beheerders, beschermers en onderzoekers van natuur in technocratische termen met elkaar. Uitleggen waaróm die prachtige natuur beschermd moest worden, gebeurde te weinig. De burger zag alleen wat er allemaal ineens niet meer mocht. De politiek volgde, en stortte de natuurbescherming in een crisis.

Ruimtelijke projecten stilleggen

Inmiddels lijkt het tij wat gekeerd. Na de zwarte ‘Bleker-periode’ krabbelen de natuurorganisaties uit het dal. Ze weten de schoonheid van de natuur en het belang daarvan voor de mens, beter voor het voetlicht te brengen. Maar net nu het draagvlak voor natuur weer wat beter is en mensen gewend raken aan het feit dat er regels zijn om de natuur te beschermen, komt er een Nieuwe Natuurwet die alles weer opschudt. Een wet die drie wetten samenvoegt en alles een stuk eenvoudiger maakt. Alhoewel… Als we Dolf Logemann in NRC moeten geloven, is straks verstoring van bedreigde dassen en modderkruipers toegestaan, terwijl algemene soorten als bruine kikker, gewone pad, bosmuis juist weer ruimtelijke projecten gaan stilleggen.

Goede communicatie cruciaal

Daar valt iets uit te leggen. Opnieuw een flinke uitdaging voor de afdelingen Marketing & Communicatie, én voor alle natuurbeheerders en onderzoekers zelf! Een goede communicatie over de bescherming van natuur is niet gemakkelijk, maar cruciaal om het draagvlak te behouden. Laten we het nu beter doen dan een paar jaar geleden! Al zal dat met deze wet misschien niet eenvoudig zijn..

11 dec

Wat de ‘Ophefkalender 2016’ ons leert

Ophef

Deze week kwam het Castricumse raadslid Marcel Steeman in het nieuws met zijn Nationale Discussie- en Ophefkalender. Hierop staan de zwartepieten-, vuurwerk- en ‘slaven op de gouden koets’-discussies alvast voor je ingepland. Maar ook ‘Rayonhoofden op tv’,  ‘#Geslaagt trending’, ‘rokjesdag’ en ‘nu écht rokjesdag’.

Contentkalender

Grappig bedoeld natuurlijk, maar we kunnen er ook wat van leren. Namelijk dat best te voorspellen is wanneer in het jaar er waarover gepraat zal worden. En dat geldt evengoed voor serieuzere zaken. Hier kun je met de content voor je website of social media op inspelen. Zie daar de geboorte van de contentkalender!

Meer belangstelling

Veel bedrijven en organisaties werken al met een contentkalender waarop ze  inplannen wat zij zélf op bepaalde momenten in het jaar te melden hebben. Maar bekijk het ook eens van de andere kant. Op welke gebeurtenissen of discussies in de samenleving kun jij inspelen? Wat is een goed moment om jouw expertise te tonen? Grote kans dat je boodschap dan veel meer belangstelling krijgt dan wanneer je op een willekeurig moment je eigen nieuwsfeitje presenteert.

Werk aan de winkel dus, zo tegen het eind van het jaar. Bij welke ophef of discussie in 2016 mag jouw bijdrage niet ontbreken?

03 dec

De Nationale Vogel als marketingtool

Gruttu: Nationale VogelHet is misschien wel het belangrijkste in alle communicatie en marketing: zorg dat mensen voelen dat het hen aangaat. Alleen dan zijn ze in beweging te krijgen, kopen ze je producten of zijn ze bereid mee te gaan in de veranderingen in het bedrijf.

Stemadvies

Maar hoe zorg je ervoor dat mensen niet hun schouders ophalen bij de zoveelste bedreigde vogelsoort? Vogelbescherming Nederland heeft daarvoor sinds kort een nieuw wapen in handen. Samen met Vroege Vogels organiseerden ze een verkiezing voor de Nationale Vogel.
Voor alle duidelijkheid: ik wil niet beweren dat de verkiezing doorgestoken kaart is. Maar Vogelbescherming liet wel vrij duidelijk haar voorkeur merken in een niet mis te verstaan stemadvies op Facebook.
En ja hoor, de grutto werd tot winnaar gekozen. En dat kwam goed van pas. Want niet veel later verschenen nieuwe alarmerende cijfers over de achteruitgang van de grutto. En ja hoor, in alle kranten werd het genoemd: onze nationale vogel wordt met uitsterven bedreigd! Dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren!

Extra aandacht

Staatssecretaris Van Dam kwam deze week met maatregelen om de weidevogelbescherming te verbeteren. En weer werd in alle berichtgeving hierover verwezen naar die Nationale Vogel die in gevaar is. Hoe de discussie rond weidevogels zich komende jaren ook ontwikkelt, de grutto mag zich voorlopig nog wel verheugen op extra aandacht. Het is nu immers ónze vogel!