25 jan

Nieuwe Natuurwet, een uitdaging voor de afdeling Communicatie

Communicatie is een kunst bij slechte ideeën

Dat moet volgens de Europese regels“. Met dit argument verdedigde een ecoloog ooit op Tv-Gelderland de drie-ton-kostende verhuizing van vier dassen in Ede. Eerder in het gesprek had hij nog iets geprobeerd met ’typische soorten voor dit landschap’, maar al snel klampte hij zich vast aan de Europese wetgeving. Een onomstotelijke feit waar de presentator niet omheen kon. Maar of dit bij de gastheer en de kijkers echt het begrip voor deze prijzige verhuizing vergrootte, valt te betwijfelen.

Uitleggen waarom natuur beschermd moet worden

Het was typerend voor hoe de Europese richtlijnen en de daaruit voortvloeiende Flora- en Faunawet en Natura2000-aanwijzingen jarenlang werden ‘verkocht’, als dat al gebeurde. Te lang spraken beheerders, beschermers en onderzoekers van natuur in technocratische termen met elkaar. Uitleggen waaróm die prachtige natuur beschermd moest worden, gebeurde te weinig. De burger zag alleen wat er allemaal ineens niet meer mocht. De politiek volgde, en stortte de natuurbescherming in een crisis.

Ruimtelijke projecten stilleggen

Inmiddels lijkt het tij wat gekeerd. Na de zwarte ‘Bleker-periode’ krabbelen de natuurorganisaties uit het dal. Ze weten de schoonheid van de natuur en het belang daarvan voor de mens, beter voor het voetlicht te brengen. Maar net nu het draagvlak voor natuur weer wat beter is en mensen gewend raken aan het feit dat er regels zijn om de natuur te beschermen, komt er een Nieuwe Natuurwet die alles weer opschudt. Een wet die drie wetten samenvoegt en alles een stuk eenvoudiger maakt. Alhoewel… Als we Dolf Logemann in NRC moeten geloven, is straks verstoring van bedreigde dassen en modderkruipers toegestaan, terwijl algemene soorten als bruine kikker, gewone pad, bosmuis juist weer ruimtelijke projecten gaan stilleggen.

Goede communicatie cruciaal

Daar valt iets uit te leggen. Opnieuw een flinke uitdaging voor de afdelingen Marketing & Communicatie, én voor alle natuurbeheerders en onderzoekers zelf! Een goede communicatie over de bescherming van natuur is niet gemakkelijk, maar cruciaal om het draagvlak te behouden. Laten we het nu beter doen dan een paar jaar geleden! Al zal dat met deze wet misschien niet eenvoudig zijn..